rozšířené vyhledávání
Malá Lhota
MaláLhota

stránka je ve výstavbě

Poplatky za odpady

Poplatek za komunální odpad

Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí  530,- Kč za osobu/kalendářní rok.

Poplatek se hradí nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku

a) bezhotovostním převodem na účet obce - číslo účtu 13824631/0100
variabilní symbol = číslo popisné/evidenční
nebo
b) v hotovosti v úředních hodinách Obecního úřadu
Poplatek platí:
a) Fyzická osoba:
- která má v obci trvalý pobyt,

- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

b) Fyzická osoba, která má v katastrálním území Malá Lhota ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatník má ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost nemusí plnit poplatníci, kteří mají v obci Malá Lhota trvalý pobyt.
Ostatní poplatníci mají povinnost ohlásit vznikzánik poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů  ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku.
K ohlášení lze použít formulář.pdf (formulář.doc), nebo volnou formu.

Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozena:

1. Osoba, která je poplatníkem z titulu trvalého pobytu v obci Malá Lhota a současně má na území obce Malá Lhota ve vlastnictví ( spoluvlastnictví) rodinný dům, byt nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Je osvobozena od poplatkové povinnosti z titulu vlastnictví takové stavby.

2. Osoba s trvalým pobytem v obci Malá Lhota, která se z důvodu dlouhodobé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení prokazatelně nezdržuje na území obce v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů.

 

Dále je dle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění od poplatku  osvobozena fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která je

1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro

preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 11. 2019

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť, odpoledne od JZ ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

krizport

IDOS